Vyprávějte svůj příběh a sdílejte fotky #mezisvymi přes aplikaci Instagram!

Integrace cizinců není prázdný pojem. Přicházejí k nám už řadu let, zakládají rodiny a vytváří nová přátelství, stávají se našimi sousedy a součástí naší společnosti. My Češi jsme vždycky dokázali podat pomocnou ruku a přijmout toho, kdo o to stál. Navzdory všemu, co si sami o sobě často myslíme.

Ve vnímání cizinců teď ale v důsledku migrace směrem k Evropě dochází v naší společnosti ke změně. Navzdory dosavadnímu poklidnému soužití roste pocit strachu a nejistoty jak v rámci majority, tak u cizinců. Jako důsledek nedostatku spolehlivých informací začínáme apriori zaujímat odmítavý postoj. Ten je však často výsledkem naší vlastní nejistoty. Cílem projektu je připomenout si nás samotné jako ty, kteří dokážou situaci zvládnout, a zároveň představit aktivity, kterými k bezproblémovému začlenění napomáhá Integrační centrum Praha.

Tato informační kampaň je primárně zaměřená na veřejnost. Představuje několik cizinců a cizinek, jimž se stala novým domovem Praha. Seznamuje nás s jejich příběhy a s důvody, které je přiměly opustit vlast, ale také s tím, jak probíhalo jejich začlenění a jakou roli v něm sehráli Češi. Kampaň má za cíl poskytnout cennou, dnes tolik potřebnou reflexi nás samotných.

Všechny části kampaně propojuje hashtag #mezisvymi. Mezi svými se v Praze cítí nejen protagonisté kampaně, ale i my, Pražané, jejichž životního prostoru jsou cizinci nedílnou součástí. Jako naši sousedé, přátelé a členové rodin.

Ke kampani se tedy můžete připojit i vy. Stačí přes Instagram pořídit fotku sebe a svých blízkých, na které jsou Češi spolu s cizinci a připojit hashtag #mezisvymi. Fotka se stane součástí galerie na webu mezisvymi.icpraha.com.